«Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524
Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία helpdesk
 Πληροφορίες Επικοινωνίας

Ωρες εξυπηρέτησης 10.00-22.00
210-5381328
helpdesk@t4e.sch.gr