«Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΜΟΝΙΜΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ) Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προθεσμία αίτησης συμμετοχής εκπαιδευτικών στην ταχύρρυθμη επιμόρφωση: 31.01.2021

Καλώς ήρθατε στο σύστημα δήλωσης συμμετοχής ως εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα δράση "Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση" (Τ4Ε).

Σκοπός της δράσης είναι η αξιοποίηση του κεκτημένου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης, με την ιδιότητα του επιμορφούμενου, οι εξής:

 •  Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Αναπληρωτές ή Μόνιμοι ή Ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε Δημόσιες Σχολικές Μονάδες της Επικράτειας ή του Εξωτερικού (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
 •  Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΙΘ, ΠΔΕ, ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ, σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου).


Διάρκεια Επιμόρφωσης: Οκτώ (8) εβδομάδες,
Διάρκεια Επιμορφώσεων: Είκοσι (20) ώρες (10 ώρες σύγχρονη και 10 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση)


Δηλώστε τη συμμετοχή σας επιλέγοντας την ημέρα και ώρα επιμόρφωσης που επιθυμείτε, προκειμένου να ενταχθείτε σε ανάλογο τμήμα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (π.χ Τετάρτη 18.00-19.30).

Καλή αρχή!